Intrigi.bg Политика Ще имаме нова мегаагенция за публичните предприятия и инвестициите

Ще имаме нова мегаагенция за публичните предприятия и инвестициите

870
0

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и Българската агенция за инвестиции ще престанат да съществуват самостоятелно, а първата ще бъде преименувана на Агенция за публичните предприятия и инвестициите и в нея ще се влее отговарящата сега за инвестициите. Това предвижда законопроект за публичните предприятия на Министерски съвет.

Промяната е мотивирана с поетите ангажименти в плана за действие, свързан с кандидатурата на България да влезе в еврозоната, съобщава Сега. В него се предвижда подобряване на управлението на държавните предприятия спрямо насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Затова и проектът регламентира принципите и правилата за функциониране на публичните предприятия.

Начело на агенцията ще има изпълнителен директор, който ще отчита работата си пред Министерския съвет. От датата, в която законът влезе в сила, договорът на изпълнителния директор на Агенцията за инвестиции ще бъде прекратен. Агенцията ще трябва да разработва държавната политика за предприятията публична собственост и да прави мониторинг на дейността им. Агенцията ще дава разрешение на ръководителите на държавните дружества да се разпореждат с активи, кредити, договори за наем и др. Тя ще изготвя годишен доклад за инвестициите и ще публикува информация за издадените сертификати за клас инвеститор. Новата агенция ще определя политиката за участие на държавата в държавните дружества и тя ще се актуализира на всеки 4 години – колкото е и мандатът на правителствата.

Правата на държавата в държавните дружества се упражняват от правителството, но могат да бъдат делегирани и на ресорните министри, пише в проекта. С него се премахва настоящата практика в органите на управление на държавните дружества да влизат заместник-министри, членове на политически кабинети, депутати и др.

Промените, които с този проект се въвеждат в Закона за приватизация, предвиждат дружествата с над 50% държавна собственост и техните дъщерни да се приватизират с решение на Народното събрание. При обособените части приватизацията ще става с решение на правителството. Когато става дума за лечебни заведения или на дружества с данъчна оценка над 10 хил. лв., решения ще взима новата агенция.

Уеб Дизайн и изработка на сайт от BULTAG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Вашето име