Intrigi.bg Политика Христо Иванов първи се е подписал под промените за служебно правителство, но...

Христо Иванов първи се е подписал под промените за служебно правителство, но вчера каза, че не помни кой ги е предложил

84
0

Христо Иванов се е подписал първи под предложенията за промени в Конституцията, които се отнасят до служебното правителство. Това става ясно от протокол на редовното заседание на Комисията по конституционни въпроси, проведено на 16 декември 2023 година. Вчера по БНР Христо Иванов каза, че не помни кой е предложил скандалните текстове, които за малко не вкараха страната в конституционна криза и предадоха служебното правителство в ръцете на ГЕРБ.

Никола Филипов публикува във Фейсбук част от протоколите, които са достъпни в сайта на Народното събрание:

П Р О Т О К О Л

№ 10

„На 16 декември 2023 г., събота, се проведе редовно заседание на Комисията по конституционни въпроси.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане за второ гласуване на проект на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, № 49-354-01-83.

Предложение от народния представител Христо Иванов и група народни представители за следната редакция на § 6:

„Параграф 6 се изменя така:

„§ 6. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5, … досегашното изречение второ се изменя така: „За служебен министър-председател се назначава измежду председателя на Народното събрание, председателя на Върховния касационен съд, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник.“

…….

Който подкрепя предложението за редакция на § 6, съответно на чл. 99 на Конституцията, направено от народния представител Христо Иванов и група народни представители, моля да гласува.

За – 6, против – 3, въздържали се – няма.“

Под предложението с вх. № 49-354-04-315 от 14.12.2023 г., пръв се е подписал Христо Иванов, след него – Надежда Йорданова, Никола Минчев, Кирил Петков, Бойко Борисов и т.н.

Уеб Дизайн и изработка на сайт от BULTAG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Вашето име