Intrigi.bg Крими Съдят Ценко Чоков в Плевен

Съдят Ценко Чоков в Плевен

958
0

Бившият кмет на Галиче Ценко Чоков ще бъде съден в Плевен. Причината е, че съдиите от Бяла Слатина са си направили отвод.

Това съобщиха от Върховния касационен съд.

С Определение № 24/27.02.2019 г. по частно наказателно дело № 222/2019 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изпраща прекратеното н.о.х.д. № 61/2019 г. по описа на Районен съд – Бяла Слатина за разглеждане от Районен съд – Плевен. Определението не подлежи на обжалване.

Производството пред ВКС е образувано по реда на чл. 43, т. 3 от НПК за промяна на местната подсъдност за разглеждане на н.о.х.д. № 61/2019 г. на Районен съд – Бяла Слатина.

Делото е образувано по внесен в Районен съд – Бяла Слатина обвинителен акт срещу Ценко Ч. (бивш кмет на село Галиче, общ. Бяла Слатина) с обвинение за извършено престъпление по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК (документно престъпление при условията на продължавано престъпление, извършено от длъжностно лице, което в кръга на службата си съставяло официални документи, в които удостоверявало неверни обстоятелства или изявления, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателства за тези обстоятелства или изявления).

С разпореждане от 20.02.2019 г. на председателя на Районен съд – Бяла Слатина делото е изпратено на ВКС поради невъзможност съдът, на който делото е подсъдно, да образува състав, тъй като всички съдии от този съд са се отвели от разглеждане на делото и съдебното производство по него е прекратено.

Всички съдии от състава на съда са се отвели поради наличие на основанията по чл. 29, ал. 1, т. 7 и по чл. 29, ал. 2 от НПК – поради родствени отношения с прокурор по делото, поради близки и родствени отношения с пострадали и поради публикации в медиите, в които е изразено съмнение в безпристрастността на магистратите в съдебния район, по повод на които е започнала проверка от ТД „Национална сигурност“.

Тричленният състав на ВКС приема, че предвид невъзможността за образуване на състав в съда, на който делото е подсъдно по правилата на местната подсъдност, то следва да бъде изпратено за разглеждане от друг, еднакъв по степен съд, а именно – Районен съд – Плевен, който географски е разположен в териториална близост, а от друга страна се явява и независим по правилата на функционалната подсъдност.

Уеб Дизайн и изработка на сайт от BULTAG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Вашето име