Intrigi.bg Мистерии Предсказанията на Петър Дънов: Ще има трета световна война, а новата шеста...

Предсказанията на Петър Дънов: Ще има трета световна война, а новата шеста раса ще реализира любовта в нейната пълнота

434
0

Петър Дънов е основател на религиозно-философското учение Всемирно бяло братство, самоопределящо се като езотерично християнство и окултизъм. То е признато от държавата като  отделно вероизповедание.

Учението е известно като дъновизъм, а последователите му са наричани дъновисти. Самият Петър Дънов е една от най-известните религиозни водачи в България извън каноните на църквата.

„Моето Учение е основано на три главни принципи: Божествената Любов, Божествената Мъдрост и Божествената Истина. От тия три принципа произтича, че е необходим пълен мир и взаимно разбирателство между хората, братството и взаимопомощ за общото благо. Учението ми изключва всяко насилие и изисква абсолютна чистота в мислите, чувствата и действията. Едно от най-съществените условия за всички последователи на това учение е съвършената нравственост“, казва самия Дънов.

снимка: beinsadouno.org

Главни категории в учението са любов, мъдрост, истина, правда и добродетел, схващани като атрибути на разбирания като историческа, космическа и мистична личност Христос. Централна категория в дъновизма е любовта, която функционира в различните аспекти на човешкото битие като стремеж – в емоционалната сфера, като чувство – в душата, като сила – в идейната сфера на Аз-а или ума, и като принцип – в духа. Основен космогоничен възглед е така нареченото Велико всемирно братство – организъм, съставен от еволюиралите човешки души – ложи на Великите посветени и техни ученици – и 9-те степени на йерархията от свръхсетивни същества – ангели, архангели, начала, власти, сили, господства, престоли, херувими и серафими. Върховен ръководител на Великото всемирно братство е Христос.

Самият Петър Дънов е роден в семейство на православен свещеник. Това се случва през 1864 година във варненското село Хадърча, което по това време е част от Османската империя. Той е трето дете на свещеника Константин Дъновски и на Добра Георгиева. След Освобождението завършва петокласна мъжка гимназия във Варна, след което се записва да учи в американското методистко училище в Свищов, където попада под влияние на протестантството. По-късно самият Дънов, обяснява, че причина за духовното му обръщение е тежка болест в ранните му години.

Връхлетяме болест, която ме доведе почти до прага на смъртта. Когато се почуствах толковабезпомощен и си мислех, че скоро ще се явя пред Бога, аз реших да следвам Христос и със сълзи на очи молих за опрощение на греховете си. Скоро след това здравето ми се възстанови. Моето желание е да принадлежа завинаги на Христос и да свидетелствам за Него.”

снимка: beinsadouno.org

На 24 години, Петър Дънов заминава за САЩ, където завършва Методистката теологическа семинария „Дрю“, а след това и Теологическия факултет на Бостънския университет, където защитава дипломна работа „Миграцията на германските племена и тяхното християнизиране“. Една година посещава занятията в Медицинския факултет на Бостънския университет и през 1894 г. получава сертификат, даващ му право да практикува медицина. След това се завръща в България, а през 1895 година издава книгата „Науката и възпитанието“, в която анализира пътя на човека в световната драма и говори за основите на нова култура, която предстои да настъпи през идващия век.

След това той застава в центъра на духовно общество, което по-късно прераства в „Синархическа верига“ и обществото „Всемирно бяло братство“. Тогава последователите на Дънов започват да го наричат „Учителя“ Беинса Дуно. Според някои източници етимологията на името е със санскритски корени и според интерпретация може да се преведе като Този, който носи доброто чрез слово. Според други интерпретации на негови последователи името е с корени в така наречения ватански език, който според Дънов е първичният протоезик на човечеството.

снимка: beinsadouno.org

Дъновистите не признават традиционната медицина, въпреки че образованието на Дънов. Вместо традиционните лекарствата се практикува лекуване чрез билки, минимално хранене, живеене сред природата и физически упражнения.

Предсказанията на Дънов

Историята на световната култура Петър Дънов разглежда като проекция на космически ритъм, структуриран от глобални периоди – полярен, хиперборейски, лемурийски, атлантски, пети, шести и седми – и подпериоди.

снимка: beinsadouno.org

Според него в момента ние се намираме в пети период, който има подпериоди, наричани още културни епохи: Рак (древноиндийска), Близнаци (древноперсийска), Телец (древноегипетска), Овен (гръко-римска), Риби (западноевропейска), Водолей (славянска).

В тях човешкото съзнание се проявява и еволюира през степени на колективно, индивидуално, висше колективно и космическо. Според Дънов от 1914 година човечеството навлиза в епохата на Водолея, тоест осъществява еволюционен преход от Пета към Шеста културна епоха в рамките на Пети период. В него водеща в еволюционен смисъл е индоевропейската раса.

През настоящия междинен етап се правят първи стъпки във висшето колективно съзнание. Една от неговите социални форми е постигнатият чрез висшите аспекти на любовта живот за Цялото. Разширеното колективно съзнание, осъществяващо живота за Цялото, се разглежда като атрибут на предстоящата Шеста (Славянска) културна епоха и на произтичащата от нея бъдеща Шеста раса. Шестата раса ще се прояви в бъдещия Шести голям период и ще реализира в още по-голяма пълнота културата на любовта.

Последователите на Дънов смятат, че той е предсказал редица исторически събития и научни открития.  В своите проповеди той често говорел за това какво очаква България, света и целият човешки род.

снимка: beinsadouno.org

Още през 1935 година прогнозира, че Европа ще се обедини политически, а държавните граници ще се обезсмислят. Предрича и бъдещи природни бедствия, предстоящи войни и техните развои.

„Ще дойдат гражданските войни. Ще се яви голяма омраза между двете класи – крайните елементи. Ще станат големи кръвопролития. Но който народ е по-близо до Бога, лесно ще мине“.

„Велико преселение на народите ще омеша славянската кръв. В резултат на това старата Европа ще бъде разтърсена из основи“. „Европейските народи ще оголеят и оскотеят – ще загубят силата си. Тогава ще настъпи невиждан глад – кокошки, пуйки, агнета,прасета почти ще изчезнат“.

Според него гражданските войни ще отключат земетресения и наводнения. Цели континенти ще потънат.

„Остава още една война да има в далечно бъдеще. Ако народите не поумнеят и се отвори нова велика война, ще остане само една трета от човечеството. Ако се отвoри една война, ще измрат около 50 милиона души. Ако и тогава не поумнеят, ще се отвори нова война, още по-ожесточена, в която ще умрат 550 милиона души…Поради безумието на хората, в резултат на лошите им мисли и чувства, ще стане тази Трета расова война, която ще продължи повече от 20 години.“

Относно климатичните промени Петър Дънов виждал големи изменения в сезоните.

Където е суша, ще стане вода, а където е било вода, ще стане суша. Които се спасят след тези страдания, ще влязат в царството божие, където е безкрайна красота“, казва Учителят.

Той обаче предрича, че България ще се съхрани като единна държава и че ще играе важна роля в един по-добър утрешен свят, който е белязан от промените с епохата на Водолея.

Уеб Дизайн и изработка на сайт от BULTAG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Вашето име