Intrigi.bg Актуално Пак промени в цената на водата

Пак промени в цената на водата

57
0
Woman pouring water into glass in kitchen, closeup

Цената на водата да бъде различна за различните региони в зависимост от способа на водоснабдяването и съответните разходи, предвиждат промени в Закона за водите, внесени в Народното събрание от депутати на „Възраждане“. По този начин да се определя цената на услугата за доставяне на водата. Цената на услугата „отвеждане на отпадъчните води и пречистване“ също да е различна, като зависи от степента на замърсеност.

В момента принципът за определяне на единна цена на ВиК услугите в обособена територия засяга пряко интересите на потребителите, смятат депутатите. Според тях не е приемливо потребители от дадена територия, до които питейната вода достига по гравитачен или по комбиниран помпажно-гравитачен способ, съответно със значително по-малки разходи от страна на ВиК операторите, да заплащат за доставяне на вода еднаква цена с тези, на които водата се подава изцяло чрез помпажен способ. Единната цена се формира в ущърб на клиентите, които би следвало да заплащат чуждите разходи за своя сметка, пише още в мотивите към законопроекта. Така десетки хиляди домакинства, захранвани гравитачно или комбинирано, на практика се намират в неравностойно положение по отношение на заплащането на услугата спрямо другите потребители, смятат депутатите.

Уеб Дизайн и изработка на сайт от BULTAG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Вашето име