Intrigi.bg Актуално Ограждай и владей: държавни имоти край Варна са обслужвали частни интереси години...

Ограждай и владей: държавни имоти край Варна са обслужвали частни интереси години наред

255
0

Cедем месеца – от септември миналата година досега, община Варна отказва да даде на областната администрация информация за състоянието на 78 имота – държавна собственост, които по различни причини са й били предоставени за управление. Това показват документи и кореспонденция, получени от „Дневник“ по Закона за достъп до обществена информация.

В същото време във варненската Областна администрация е постъпило постановление на Окръжната прокуратура, с което е разпоредено да бъде извършена проверка на всички държавни имоти, предоставени за управление на община Варна и да се предприемат действия за предотвратяване на възможността, те да бъдат придобити по давност от незаконни частни ползватели.

Справката, получена от „Дневник“, съдържа конкретна информация за пет държавни имота край Варна, три от които, отдадени за управление на администрацията на Иван Портних. Останалите е трябвало да бъдат стопанисвани от Областната администрация. Всички пет имота обаче обаче са станали жертва на очевидна безстопанственост – в продължение на години те са били и продължават да бъдат ползвани безвъзмездно в частна полза при пълно бездействие от страна на общинската администрация. Опитите на държавата да защити собствеността си и публичния интерес са започнали едва след парламентарните избори през пролетта на 2021 г., показват още получените документи.

Два от въпросните имоти се намират в северната част на курорта Св. Св. Константин и Елена, между плажа „Кабакум“ и ваканционния комплекс „Порт палас“. Други два – в района на рибарското пристанище „Траката“, а един е в Морската градина на Варна.

Частна бариера в държавен имот

Двата държавни имота в близост до комплекса „Порт палас“ са с обща площ от около 13 дка и от години са приобщени към него. Единият е превърнат в асфалтирана алея, водеща към луксозния жилищен комплекс, а вторият заедно с прилежащата му буна (брегозащитно съоръжение) се използва като паркинг и част от яхтената марина на комплекса.

Двата държавни имота, приобщени от апартаментния комплекс "Порт палас"
Двата държавни имота, приобщени от апартаментния комплекс „Порт палас“

Достъпът до двата имота е контролиран от контролно-пропускателен пункт (КПП) и автоматични метални врати. През тях с демонстративна неохота се допускат само пешеходци и леки коли на собственици или наематели на луксозните имоти в „Порт палас“. Справка в Търговския регистър показва, че собственик на сградата, към която са приобщени двата имота е кипърското офшорно дружество „Самадера холдингс лимитид“.

Според писмо на варненския областен управител Марио Смърков от края на януари този година по сигнал за възпрепятстван достъп до двата държавни имота е била извършена проверка. Тя е показала, че от 2016 г. те са публична държавна собственост и са с предоставени права за управление именно на областния управител. Въпреки това до 2021 г. не са били предприети никакви действия за защита на публичната собственост и държавния интерес.

Самият Смърков е назначен през май 2021 г., като наследи на поста Стоян Пасев (ГЕРБ), и е областен управител до 24 февруари 2022 г. Той беше заменен от Благомир Коцев („Продължаваме промяната“) и след това се върна на поста през август 2022 г.

И започва една кореспонденция…

Областният управител е поискал от директора на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Варна да предприеме „действия по компетентност“ във връзка с подадените сигнали за неправомерно присвоени държавни терени от страна на „Порт палас“. Оттам нататък обаче започва преписка, която и до този момент не е приключила и на практика отлага реалните действия по осигуряването на пълен достъп до публичната държавна собственост.

Писмо на РДНСК – Варна, изпратено до местната администрация показва, че КПП-то и оградата, които възпрепятстват свободния достъп до държавните имоти са V и VI категория. По силата на Закона за устройство на територията контролът по евентуалното им премахване трябва да бъде осъществен от администрацията на варненския кмет Иван Портних.

Порочният кръг на чиновническото бягане от отговорност се затваря с писмо на зам. -кмета на Варна Тодор Иванов до областния управител Марио Смърков и директора на РДНСК Кирил Москов. С него той ги уведомява, че в архива на общинската администрация няма строителни книжа за КПП-то и оградата, което означавало, че те са незаконни. „В подобни случаи общинската администрация има ангажимент да направи необходимите предписания за премахване и да отправи покана към собственика (държавата в лицето на областната администрация – бел. авт.) за доброволно премахване на незаконното строителство, като поеме всички разходи за това“, пише в писмото.

След това зам.-кметът предупреждава, че ако въпросните КПП и ограда не бъдат премахнати, това ще бъде свършено от общината, но разходите ще бъдат отново за сметка на областната администрация.

На 20 март 2023 г. Марио Смърков припомня на Тодор Иванов със свое писмо, че от проверката за наличие на незаконно строителство, която подчинените му общински служители са извършили на място, не е бил представен констативен протокол. С тази цел той го моли да бъде извършена повторна проверка, която да направи възможното за установяване на извършителя на незаконното строителство на КПП-то.

Наред с други подробности, тази проверка трябва да установи и кой го е снабдил с електричество и вода, на кого се начисляват таксите за тях, както и с кого имат сключени трудови договори служителите, обслужващи незаконното КПП. За тези действия е поставен тридневен срок, но и до този момент реакция по писмото няма, казаха от администрацията на Смърков.

Това за мен, това за теб в „Старите лозя“

Според предоставената по Закона за достъп до информация справка сред проверените в края на август 2022 г. от областната администрация имоти, изключителна държавна собственост, са и два в местността „Старите лозя“ до правителствената резиденция „Евксиноград“. Върху терените са разположени две заведения за хранене, едно от които е част от известна верига рибни ресторанти. Друга част от държавните имоти са превърнати в паркинги за клиентите им. За ползването на нито един от въпросните терени обаче държавата не получава наем, тъй като никога не е сключвала договор за отдаването им.

Трите държавни имота в местността "Старите лозя"
Трите държавни имота в местността „Старите лозя“

Пътят прелива в брегоукрепително съоръжение (т.нар. буна „Траката“), което е заето от зимуващи яхти и колесари за придвижването им, за което собствениците им също не плащат наем на държавата. Към буната са привързани (швартовани) специализирани и туристически плавателни съдове. Изградено е и незаконно съоръжение за снабдяването им с електроенергия.

С благодарност „за съпричастността и грижата“

След проверката варненската областна администрация изпраща до областната дирекция на вътрешните работи, кмета на варненския район „Приморски“ Петя Проданова и Изпълнителната агенция „Морска администрация“ писма с въпрос, необходимо ли е и как да се противодейства на евентуално нерегламентирано безвъзмездно ползване на публична държавна собственост.

Последвалите отговори, приложени към получената от „Дневник“ справка, недвусмислено показват, че става дума за безстопанственост и самоуправство, но по една или друга причина е липсвал какъвто и да било контрол от общинските власти.

  • От „Морска администрация“ съобщават, че „Буна Траката“ няма издадено Удостоверение за експлоатационна годност, което означава, че там не могат да пристават и да бъдат обслужвани плавателни съдове. Въпреки това точно това се е случвало там.
  • Областната дирекция на МВР е препратила въпросите на областния управител до Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. От там изпращат писмо до кмета на Варна с молба да извърши проверка на „изложеното в писмото на областния управител“. След това му изказват „предварително своята благодарност за оказаното съдействие и за съпричастността и грижата“.
  • От РДНСК информират, че контролът върху законността на обектите, изградени в държавни имоти в местността „Старите лозя“ не е тяхна, а на кмета на община Варна Иван Портних.
  • От кметството на варненския район „Приморски“ отговарят, че администрацията няма правомощия да действа в територия изцяло държавна собственост и препращат писмото също до община Варна.
  • От община Варна искат геодезично заснемане от лицензиран инженер-геодезист на въпросните държавни имоти, за изработване на комбинирана скица на всички имоти, упоменати в доклада от проверката на областната администрация.

През това време конкретни действия по опазване и възстановяване на държавната собственост така и не са предприети от нито една от институциите, създадени и овластени да я защитават.

Този държавен имот е частен

Петият имот, публична държавна собственост, фактически присвоен в частна полза, се намира на територията на варненската Морска градина. Става дума за терен от близо 1.5 дка в северната част на парка (т.нар. местност „Салтанат)“.

Държавният имот, приобщен от жилищната сграда ( в ляво), собственост на компанията "Хидрострой"
Държавният имот, приобщен от жилищната сграда ( в ляво), собственост на компанията „Хидрострой“

В средата на юни миналата година тогавашният областен управител на Варненска област Благомир Коцев пише писмо до началника на РДНСК – Варна, кмета на града Иван Портних и този на район „Приморски“ Петя Проданова и ги информира, че върху въпросния имот незаконно е изградена масивна ограда, обслужваща съседните имоти. Те са собственост на компаниите „Хидрострой“ и „Мавели“. Част от имота е асфалтиран и се ползва за маневриране и паркиране на автомобилите на собственици на жилищната сграда, построена в непосредствено съседство.

За защита на държавния и обществения интерес Благомир Коцев моли спешно да бъдат извършени проверки на въпросния поземлен имот и при установяване на незаконно строителство върху него, да бъдат предприети действия по премахването им.

Проверка на „Дневник“ на място и в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър показа, че въпросният държавен имот, част от варненската Морска градина, действително е ограден и превърнат в паркинг. Отнетият достъп на гражданите до държавния имот е сигнализиран с табели, на които ясно е изписано: „Частен имот. Влизането строго забранено“.

За общинската администрация във Варна обаче, очевидното явно няма стойност.

Кметът на варненския район „Приморски“ Петя Проданова пише до дирекцията по опазване на обществения ред в община Варна, че администрацията ѝ не разполага с кадастрална карта на района. Нищо, че картата е достъпна в официалния си формат в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Директорът на РДНСК – Варна препраща писмото „по компетентност“ на община Варна. Оттам, както и в други подобни случаи, информират, че ще възложат заснемане на имота от лицензиран инженер-геодезист, за да се уточни местоположението на строежите в района „спрямо кадастралната карта“. Това било необходимо „за предприемане на законосъобразни действия“.

До приключването на работата по този текст нищо не се е случило.

Пълно мълчание

Още на 30 септември миналата година сегашният областен управител на Варненска област Марио Смърков пише до кмета на града Иван Портних, че са били извършени проверки на 107 имота – държавна собственост, от които 78 са предоставени безвъзмездно за управление на Община Варна. В резултата на извършените проверки е установено, че част от имотите са приобщени към съседни и се ползват като зелени площи, други се използват за обособени паркинги, или самите те са превъртани в такива. Други държавни имоти са оградени и достъпът до тях е невъзможен.

Въз основа на тези констатации Смърков моли в тридневен срок от получаване на писмото му да бъдат извършени проверки и в областната администрация да бъде представена информацията, събрана в хода им.

След като това не се случва, две последващи писма със сходно съдържание са изпратени на 3 октомври и 17 ноември миналата година. По тях реакция също няма.

Последното писмо, получено от „Дневник“ по Закона за достъп до обществена информация, е от 15 февруари 2023 г. В него отново се припомня, че исканата информация за състоянието на 78 имота, предоставени за управление от общината, така и не е получена. В същото време във варненската областна администрация е постъпило постановление на окръжната прокуратура, с което е разпоредено да бъде извършена проверка на всички държавни имоти, предоставени за управление на община Варна и да се предприемат действия за предотвратяване на възможността, те да бъдат придобити по давност от незаконните си частни ползватели.

Проверка във варненската областна администрация показа, че до приключването на работата по този текст отговор и на това последно писмо също няма. „Дневник“ изпрати въпроси до община Варна за извършените проверки и резултатите от тях, но до публикуването на текста информация не беше предоставена.

Уеб Дизайн и изработка на сайт от BULTAG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Вашето име