Intrigi.bg Актуално Нов срок на валидност на личните карти на пенсионерите и учениците в...

Нов срок на валидност на личните карти на пенсионерите и учениците в България

47
0

Да се издава лична карта със срок на валидност 30 години на лица, навършили 70-годишна възраст, предвиждат промени в Правилника за издаване на българските лични документи, качени за обществено обсъждане.

Целта е да се гарантира качеството на техническите характеристики на документите и предвид пределната възраст в Република България.

Лична карта на българските граждани от 14 до 18-годишна възраст се издава със срок на валидност 4 години, а на навършилите 18-годишна възраст – със срок на валидност 10 години. По искане на лицата, навършили 70-годишна възраст, може да им се издаде лична карта със срок на валидност 30 години, е записано в правилника.

Също така се въвежда промяна в експресната услуга при издаване на лична карта (до 8 работни часа ), като се предвижда получаването на готовия документ да става в определени структури на МВР на територията на гр. София, което е свързано със стартирането на централизирана персонализация за този вид български личен документ.

Получаването на лична карта, заявена при експресна услуга, се извършва само в СДВР/ОДМВР – гр. София или в ДБДС, пише в промените в закона.

Заявления за ускорено издаване на свидетелство за управление на МПС в случаите на придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от нова категория, възстановяване на правоспособност на водач, на когото са отнети всички контролни точки, възстановяване на правоспособност на водач, който се е отказал от притежавани от него категории, изтичане на срока на валидност и при вече изтекъл срок на валидност, подмяна на стар образец свидетелство за управление с нов, промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат се подават в звената „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес. Услугата се осъществява след извършване на проверка в мрежата за автоматизиран обмен на данни, като при невъзможност да бъде изпълнена същата се трансформира в бърза или обикновена.Предвижда се официалният документ за придобиване на българско гражданство, съответно за загубване на българско гражданство, да не се прилага към заявлението, когато за този документ има данни в Националния автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи“ (НАИФ „НРБЛД“), получени по електронен път от Министерство на правосъдието. Информацията за документа за получаване, съответно загубване на българско гражданство за едно лице се получава по служебен път от Министерство на правосъдието.

Според друга промяна информацията за удостоверяване за лица с трайно увреждане ще се получава по служебен път от Единната информационна система на медицинската експертиза и в случаите, когато тази информация не е достъпна по служебен път, тогава заявителят ще представя валиден удостоверителен документ от компетентен орган с цел ползване на преференциална намалена такса за издаване на документ за самоличност.

Уеб Дизайн и изработка на сайт от BULTAG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Вашето име