Intrigi.bg интриги Нови разкрития за плагиатство срещу д-р Петър Илиев

Нови разкрития за плагиатство срещу д-р Петър Илиев

223
0

От „Правна лудост“ публикуваха видео във фейсбук с още разкрития срещу кандидата за вътрешен министър от ИТН адв. д-р Петър Илиев относно плагиаство.

Разследването показва, че Илиев е взаимствал в своята книга още текстове от доц. Наталия Киселова. Оказва се, че д-р Илиев има траен интерес не само към дисертацията, но и към цялото научно творчество на по-старшата си колежка. Първата статия, която се разглежда, е „Конституционни аспекти на парламентарния контрол в Италия и Германия“ от 2006 г., публикувана в списание „Право без граници“. На стр. 13 от посочената статия Киселова пише: „Въпреки някои съществени различия в конституционното устройство на Италия и Германия (напр. във формата на държавното устройство, Италия е унитарна република с автономия на областите, а Германия – федерална република; в компетенциите на парламентите, двете италиански камари имат еднакви правомощия, докато германския Бундестаг е със засилени правомощия спрямо Бундесрата), може да се определи, че техните основни закони са първите, в които нормативно се отразява тенденцията към „рационализация“ на съвременния парламентаризъм“. От своя страна на страница 81 от книгата си 
„Компетенция на Народното събрание“, публикувана през 2015 г., Петър Илиев е включил следния текст: „Въпреки наличието на редица значими разлики в консистуционните системи на Италия и Германия (например различната форма на държавно устройство – Италия е унитарна република с автономия на областите, а Германия – федерална република; различната компетенция на законодателните органи – двете камари на италианска парламент имат еднакви правомощия, докато правомощията на германския Бундестаг имат превес по отношение на правомощията на Бундесрата), все пак следва да бъде подкрепено разбирането, че техните основни закони са първите, в които по нормативен път се закрепва тенденцията към „рационализация“ на съвременния парламентаризъм, а това дава основание този процес да се определи като негова „първа вълна“. Следва да се уточни, че в книгата на д-р Илиев непосредствено преди или след този текст липсва позоваване на статията на Киселова, въпреки преразказването на написаното от нея 9 години по-рано. Видно от библиографията на книгата, д-р Петър Илиев е наясно със съществуването на тази статия, но е необяснимо защо не се е позовал на нея в цитирания пасаж, след като е налице толкова близък преразказ на написаното от нея в посочената статия. 

Уеб Дизайн и изработка на сайт от BULTAG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Вашето име