Intrigi.bg Мистерии Мистерия с милионите на Ванга

Мистерия с милионите на Ванга

500
0

„Дълго време ке спорите за рождената ми дата“, казва приживе Ванга и предсказанието ѝ се сбъдва. На 31 януари се навършват 110 години от нейното рождение, но все още се водят спорове дали датата е коректна. В едни документи се посочва, че Ванга е родена на 31 януари 1911 г. в Струмица, а в архива на Община Петрич се води, че това се е случило на 3 октомври. Фондация „Ванга“ е избрала да почита октомврийска дата, но и в последния ден на януари на Рупите също се тълпят хора, за да запалят свещ за великата пророчица.

110 години след рождението ѝ две са големите мистерии, които витаят около личността ѝ – дали апокалиптичните ѝ прогнози за бъдещето ще се сбъднат и какво се е случило с нейното наследство. През 2019 г. темата за богатството ѝ породи стихиен скандал след руско тв разследване. Авторите му я нарекоха „най-скромният милионер в България“ и шокираха с твърдение, че тя е оставила наследство в размер на 25 милиона долара. „Ис­ти­на­та е, че е би­ла ми­ли­о­нер­ка – зла­то, кеш, со­лид­ни бан­ко­ви смет­ки, ко­и­то ос­та­вя след се­бе си. Но къ­де оти­ва има­не­то, към ко­е­то всич­ки про­тя­гат ръ­ка?“, пи­та чуж­дес­т­ран­но­то раз­с­лед­ва­не. Руската лечителка и лична приятелка на Ванга – Людмила Ким, също застава зад твърденията в лентата и потвърждава, че пророчицата от Рупите имала 25 милиона долара.

За поч­ти 6 де­се­ти­ле­тия вра­чу­ва­не Ван­га е по­мог­на­ла на 1 ми­ли­он ду­ши. Вхо­дът за бъл­га­ри бил по 10 ле­ва, а на ден са ми­на­ва­ли не по-мал­ко от 30 чо­ве­ка, мо­же и доста по­ве­че. За чуж­ден­ци так­са­та била съв­сем дру­га. По 50 до­ла­ра. Те­зи так­си – 10 лв. за бъл­га­ри­те и 50 до­ла­ра за чуж­ден­ци­те, били ми­ни­мал­ни. Все­ки давал колкото му било на сърце в знак на благодарност. Финансовият поток не бил осчетоводяван, а в архивен кадър на Ванга се вижда как посетители ѝ подават 500 до­ла­ра, а „те по­тъ­ват в без­дън­ния джоб“, от­бе­ляз­ват рус­ки­те ав­то­ри.
Ясновидката обаче не иска нищо за себе си. „За­ве­ща­вам всич­ко на бъл­гар­с­ка­та дър­жа­ва“, пи­ше в завещанието ѝ.

Вмес­то под­пис, тъй ка­то Ванга по онова време вече не можела да пише, има пръс­тов от­пе­ча­тък от па­ле­ца ѝ.
За нас­лед­ни­ци­те – три­те де­ца на сес­т­ра ѝ Люб­ка, бо­гат­с­т­во­то на Вангелия е дос­та­тъч­но го­ля­мо, че да се сбо­рят по­меж­ду си и с дър­жа­ва­та. Семейните разпри настъпват веднага след смъртта ѝ през 1996 г. В Петрич плъзват слухове, че нейният осиновен син Димитър Вълчев, който управлявал фонда ѝ по това време, забягнал в САЩ с част от нейните спестявания.

„Кой­то бе­ше бли­зо до Ван­га, се въз­пол­з­ва­ше от то­ва. Най-мно­го я гра­бе­ха оба­че род­ни­ни­те ѝ. За­що ня­кой не взе­ме да про­ве­ри на­ис­ти­на къ­де са ѝ ва­лут­ни­те книж­ки. Ван­га има­ше три книж­ки, в ле­во­ва­та има­ше по­не 12 ми­ли­о­на и не­що. Те оти­до­ха в дър­жа­ва­та, а дру­ги­те, мар­ки­те и до­ла­ри­те, къ­де са? Ни­кой не знае! А пос­ле се кра­де­ше и от па­ри­те на фон­да­ци­я­та…“, разкрива Ди­ми­тър На­по­ле­о­нов, пър­ви­ят пред­се­да­тел на фон­да­ция „Ван­га“. Нейни близки свидетелстват, че тя знаела за посегателствата на роднините ѝ. Виждала как сестра ѝ прибирала парите, които посетителите ѝ оставяли. „Злато ли ке пи­е­те, ко­га свър­ши во­да­та?“, гор­чи­во пи­тала Ванга сестра си. Въпреки че имала несметно богатство, си отива тихо и скромно от този свят.

Пророчицата е единствено дете на Панде и Параскева Сурчеви. Майка ѝ починала скоро след раждането. Няколко години по-късно бащата на Ванга се оженил повторно и със съпругата си имали още три деца. На 15 години Ванга загубва зрението си при природно бедствие, в землището на Ново село, община Струмица. По-късно учила в училище за слепи в град Земун, Република Сърбия, и там научила брайловата азбука за писане и четене. През април 1941 г. Ванга получава свише ясновидската си дарба и помага на стотици хиляди хора до сетния си дъх.

Уеб Дизайн и изработка на сайт от BULTAG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Вашето име