Intrigi.bg Политика Заповед: Фитнес залите и моловете отварят в понеделник

Заповед: Фитнес залите и моловете отварят в понеделник

484
0

Здравният министър издаде заповед, на основание на която търговските центрове тип МОЛ могат да работят с клиенти от понеделник, 18 май.

Остава забраната на територията на МОЛ-овете да работят увеселителните и игрални зали и баровете, както и закритите търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито.

Изключение са заведенията за хранене в тях с открита площ и самостоятелен вход.

Със същата заповед от понеделник, 18 май, дейността си могат да възстановят и фитнес залите при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от 1 човек на 4 кв. м. площ.

Официално: Фитнес залите и моловете отварят в понеделник ...

ъс заповедта се дава възможност институциите от системата на предучилищното и училищното образование да организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а  висшите училища да организират обучение и оценяване на студенти и на докторанти, доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Изключенията от тази забрана са ясно разписани в текста на заповедта.

Дейностите, които не се преустановени или забранени с новата заповед се провеждат при спазване на всички противоепидемичните мерки.

Междувременно министърът на младежта и спорта Красен Кралев също издаде заповед, с която се допуска практикуването на спорт във фитнес центрове и зали за фитнес от 18.05.2020 г., при спазването на строги противоепидемични мерки, съгласувани с министъра на здравеопазването.

       Указанията, които фитнес центровете и зали трябва да се следват са:

         1. Собствениците на фитнес центрове и зали за фитнес създават следната организация за спазване на противоепидемичните мерки:

         а) поставят на видни места  във всички помещения във фитнес центъра/залата за фитнес, на сайта или фейсбук страницата му настоящите указания;

         б) създават организация при влизане в клуба посетителите да почистват ръцете си с дезинфектант за ръце, гел или сапун, като същите да бъдат осигурени на входните врати;

         в) създават организация за осигуряване на  безопасно разстояние между посетителите в помещението, като в тренировъчната зала се осигурява разстояние от 1,5 м. между хората, като се допускат по 1 човек на 4 кв. м. площ;

         г) в съблекалните да създадат  организация да не се позволява използване на шкафчета, намиращи се непосредствено едно до друго и да се ограничи броят на посетителите, които могат да се намират едновременно в съблекалнята и да не се допуска струпване на хора;

         д) груповите тренировъчни занимания се извършват само с предварително  записване, така че да не се превиши капацитетът на залата, като в тренировъчната зала се осигурява разстояние от 1,5 м. между хората. Допускат се по 1 човек на 4 кв. м. площ и не повече от 10 души общо. Всеки треньор  по групови програми следи  броя на посетителите в неговата група, така че да не се превиши капацитетът на залата при спазване на дистанцията  от  1,5 м.;

         е) тренировките с персонален фитнес треньор  се провеждат при спазване на всички мерки за сигурност и безопасност, без осъществяване на директен  физически контакт;

         ж) посетителите използват само лични хавлиени кърпи;

         з) осигуряват се  дезинфектант за ръце и препарати за дезинфекция на уредите;

         и) максималната хигиена се осигурява чрез строги процедури за  редовно почистване  и дезинфекция, минимум 4 пъти дневно,  в т.ч. на всички контактни повърхности, които могат да се докоснат от служители и посетители;

         й) служителите на рецепцията се защитават  с маска за лице, шлем или преграда, както и с ръкавици;

         к) провежда се инструктаж на служителите за следене проявата на симптоми от посетителите и как да се справят с тях;

         л) по желание от страна на клуба се назначава старши служител, който да отговаря за изпълнението и спазването на указанията;

         м) служители, които могат да доставят услугите си от вкъщи, продължат да го правят;

         н) за служителите, посетителите и доставчиците се изготвя отделен план относно мерките;

         о) поставят се на видно място информационни табели, които информират посетителите за задължението да се спазва физическа дистанция и хигиена на ръцете при посещение на спортния обект

         п) препоръчва се естествена вентилация на съоръжението.

         р) да се извършва регулярно, най-малко 4 пъти месечно, почистване на филтрите на вентилационните и климатичните инсталации;

         с) осигуряват на служителите си/персонала работен пакет, включващ ръководство за Ковид 19 с указания; дезинфекционен препарат за ръце; ръкавици за еднократна употреба от латекс; маска или шлем за лице, както и предоставят информация за контакт на лице, на което да се обади в случай на спешни случаи.

         2. Персоналът на фитнес центрове и зали за фитнес спазват следните противоепидемични мерки:

         а) извършват работните си задачи от вкъщи, когато е възможно;

         б) поддържат винаги безопасно разстояние от (1,5 м) между колеги и посетители;

         в) кихане или кашляне се прави в лакътя, а не в  дланта. Ако е в салфетка, тя веднага се изхвърля на обезопасено място. Околното пространство веднага се почиства;

         г) мият ръцете си възможно най-често със сапун и вода. Ръцете винаги се мият след кашлица, кихане или издухване на носа, преди ядене и след посещение на тоалетната;

         д) офис материали, мишки, клавиатури, които се ползват от персонала, се дезинфекцират периодично и задължително при смяна на служителите;

         е) служителите, които се чувстват болни и имат оплаквания като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица или повишаване на телесната температура, остават у дома;

         ж) служителите следва да се свързват с личните си лекари, когато симптомите се влошат (затруднено дишане, висока температура);

         з) сужителите трябва да  си останат у дома, в случай, че в дома им има болен.

         3. Посетители на фитнес центрове и залите за фитнес спазват следните противоепидемични мерки:

         а) посетителите трябва да са запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки в спортния обект;

         б) посетителите задължително спазват разстоянието от 1,5 м.;

         в) посетители със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура не се допускат във фитнес центъра/залата по фитнес;

         г) при желание да посетят груповите тренировъчни занимания посетителите се записват предварително, така че да не се превиши капацитетът на залата при спазване на дистанцията  от  1,5 м., не по-малко от 4 кв. м. на един човек и максимум 10 души;

         д) тренировките с персонален фитнес инструктор се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки;

         е) не се допуска осъществяване на физически  контакт със служители и други лица;

         ж) посетителите следват указанията на служителите;

         з) посетителите извършват дезинфекция на ръцете си при пристигане във фитнес центъра/залата по фитнес;

         и) посетителите задължително носят собствена кърпа, която използват във фитнес центъра/залата по фитнес;

         й) посетителите сами почивстват използваните от тях уреди и аксесоари с наличните дезинфектанти,  като почистват техните контактни повърхности;

         к) посетителите изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените подходящи кошчета за целта;

         л) посетителите използват наличните дезинфектанти след употреба на уреди и аксесоари;

         м) при възможност посетителите плащат безкасово;

         н) посетителите задължително  тренират с чисти спортни обувки, предназначени само за залата.

         4. Доставчици на стоки спазват следните противоепидемични мерки:

         а) в случай на извършване на доставки на стока, доставчиците спазват разстоянието  от 1,5 м.;

         б) доставчиците информират предварително служителите на финтес центъра/залата по фитнес 15 минути преди  да пристигнат;

         в) доставчиците трябва да носят ръкавици и предпазни маски;

         г) при възможност, доставката  следва да се прави само до входа на съоръжението или извън установеното работно време.

Уеб Дизайн и изработка на сайт от BULTAG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Вашето име