Intrigi.bg Актуално Заведенията искат от държавата мерки, за да не изпаднат в колапс заради...

Заведенията искат от държавата мерки, за да не изпаднат в колапс заради коронавируса

206
0

Българската асоциация на заведенията се обърна с писмо до премиера Бойко Борисов с апел да бъдат предприети незабавни действия за определяне на текущата ситуацията с коронавирус COVID-19 като форсмажорна и извънредна.

От Асоциацията посочват, че ситуацията поставя бранша в положение на обективна невъзможност да изпълнява задълженията си към своите контрагенти и Държавата и искат да се регламентират по нормативен ред търговските взаимоотношения по отношение на невъзможността им за извършване на плащанията – включително като се предвидят данъчни облекчения, отпускане на средства за доплащане на заплати, подпомагане за спиране и отсрочване на плащането на задълженията за данъци, такси, осигуровки, наеми и кредити до отпадане на обуславящата епидемиологична обстановка.

„В случай, че не бъдат предприети предложените мерки, предприятията от бранша ни неминуемо ще се изпаднат неплатежоспособност, като всякакви съдебни дела за събиране на тези задълженията ще бъдат безрезултатни, поради липса на приходи и имущество, от което да се удовлетворят кредиторите. Освен всичко друго, това ще доведе до верижна задлъжнялост и икономически колапс с крайно негативно социално отражение, съкращения на хиляди работни места и липса на приходи във фиска“, посоччват от Асоциацията.

В писмото, подписано от председател на БАЗ Ричард Алибегов, от Асоциацията изразяват признателност към предприетите бързи и своевременни действия от държавните институции срещу разпространението на новия коронавирус в страната и поддържаната висока обществена информираност относно мерките по установяване и предотвратяване на заболяването.

„За съжаление трябва да признаем, че макар и насочени към пълно изключване на всякакви рискове за здравето на гражданите, за бизнеса тези мерки и препоръки имат твърде висока цена. През последните дни в средствата за масова информация почти непрекъснато се излъчват и тиражират изявления на официални представители на властта, с които се призовават хората да избягват събирането на закрити места, като мярка срещу разпространението на новия коронавирус COVID-19. Макар да вярваме, че не е нарочно целено, това се оказа напълно достатъчно, за да предизвика масов отлив на клиентите от заведенията за хранене и развлечение и да изправи пред банкрут цял един бранш, даващ работа на хиляди българи, който до момента успяваше някак да оцелее, въпреки всички икономически сътресения и законодателни експерименти през последните години“, пишат от Асоциацията на заведенията и апелират „да се осъзнае, че всички тези рестрикции поставят бизнеса ни в критична ситуация, която съвсем скоро ще ескалира и рефлектира не само върху нашия бранш, но също върху заетостта и доходите на хилядите работещи при нас и препитанието на техните семейства“.

„Без клиенти дейността ни не може да носи приходи, но в същото време задълженията ни като работодатели, наематели и търговци остават без ни най-малка промяна – продължаваме да дължим заплати, осигуровки, наеми, плащания към доставчици, а всяко едно просрочване ни обременява допълнително с лихви и неустойки. Законът не се интересува от това, че дейността ни е парализирана поради изцяло независещи от нас причини дължащи се изцяло на предприетите държавни мерки срещу разпространение на заболяването. Освен, че не е справедливо и редно ние да понесем цялата икономическата тежест и негативи от ситуацията, това също така е и невъзможно. Вярваме, че държавните органи разполагат с нужния експертен капацитет, който разбира пазарните реалности и би следвало да е наясно, че няма да издържим още дълго“, заявяват от Асоциацията.

В писмото също се отбелязва, че мерки, целящи защита и опазване на бизнеса и семействата, вече са предприети в други европейски държави, засегнати от заболяването, които обичайно сме свикнали да сочим за добър пример и да черпим опит от тях. В Италия вече е предприето намаляване на данъците и данъчен кредит за компании, отчитащи 25% спад на приходите, спиране на ипотечните плащания на домакинствата, мораториум върху вноски по кредити за компании и домакинства, както и отпускане на средства за доплащане на заплати за работници, изправени пред съкращения. В Англия също са намалени бизнес – тарифите за ресторанти и е отсрочено заплащането на дължимите данъци.

Уеб Дизайн и изработка на сайт от BULTAG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Вашето име