Intrigi.bg Политика Екоминистерството с извънреден Координационен съвет по водите

Екоминистерството с извънреден Координационен съвет по водите

342
0

На съвета е решено при установяване на наличен обем под 50% на язовирите, използвани за питейно водоснабдяване или друго приоритетно водовземане като напояване, МОСВ да предприема мерки за ограничаване на потреблението за други цели – промишленост и енергетика, и др.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов днес свика извънреден Координационен съвет по водите във връзка с ограничаването на ползването на вода от язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, с под 50% наличен обем.

Към края на ноември със запълняемост под 50 на сто са язовирите „Дяково“, „Асеновец“ и „Ястребино“. Затова на срещата са били поканени представители на общините Сливен, Антоново, Бобов дол и Дупница. Присъствали са представители на отговорните министерства, както и директорите на басейновите дирекции – Западнобеломорски, Източнобеломорски и Черноморски район. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

 Координационният съвет е възложил на басейновите дирекции да отправят предписания към ВиК операторите да актуализират списъците със стопанисваните от тях водоизточници и да приведат разрешителните в съответствие с изискванията на Закона за водите. В случай на ограничаване на водоподаването, ВиК операторите трябва да предприемат действия за преминаване към резервни повърхностни и подземни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, за които имат издадени разрешителни от съответните басейнови дирекции. Тези указания трябва да бъдат дадени от МРРБ и общините, които съвместно да предложат програма за намаляване на течовете и загубите във водопреносните мрежи, така че природният ресурс да бъде ефективно използван.

Според министър Нено Димов ограничаването на водовземането от язовири не може да реши дългосрочно проблема, затова усилията трябва да бъдат насочени към намаляване на загубите на вода и подобряване на общественото водоснабдяване. По думите му  гарантирането на питейно-битовите нужди на населението са приоритет. Димов е предупредил, че в момента се обсъжда европейска директива, която ще постави задача пред държавите от ЕС течовете по водопреносната система да бъдат сведени до под 23 на сто. При нас загубите са доста по-съществени и ако тази директива стане факт, ще имаме кратко време да изпълним изискванията.

От басейновите дирекции са посочили, че трите проблемни язовира не са единствените източници за водоснабдяване на обслужваните селища. Тяхна алтернатива могат да са подземните и повърхностните води, съгласно издадените разрешителни.

Уеб Дизайн и изработка на сайт от BULTAG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Вашето име