Intrigi.bg Актуално Европа с нови 3 наказания за България

Европа с нови 3 наказания за България

166
0

Европейската комисия (ЕК) съобщи днес, че удължава три наказателни процедури срещу България с изпращането на официални уведомителни писма.

Случаите са свързани с автомобилното застраховане, превоза на опасни товари и отчитането на корпоративните данъци.

Автомобилно застраховане

Правилата на ЕС за автомобилното застраховане установяват механизъм за обезщетение на жертвите на пътни произшествия при неплатежоспособност на отговорния застраховател, се посочва в съобщението. За тази цел държавите в ЕС трябва да назначат служби за разглеждане на подадените искове.

За трансгранични случаи се предвижда тези служби да сключат взаимни споразумения за уреждане на спор до 23 декември тази година.

Държавите трябваше да определят въпросните служби до 23 юни или поне да съобщят на ЕК кой ще договоря споразуменията.

Комисията изпраща официални уведомителни писма до 16 държави, сред които е и България, за това, че не са съобщили на комисията за пълното прилагане на тези правила до крайния срок на 22 юни.

Правилата за вътрешния превоз на опасни товари, приложими за международни и за национални превози, извършвани в ЕС, обхващат последните изменения на международни споразумения и разпоредби в тази насока.

ЕК е изпратила днес официални уведомителни писма до девет държави, сред които са също Белгия, Естония, Кипър, Унгария, Австрия, Португалия, Финландия и Швеция, тъй като не са съобщили какви национални мерки са предприели за въвеждане на изискванията до крайния срок на 30 юни.

Отчитане на размера на корпоративните данъци

Европейските правила предвиждат всички международни дружества, действащи и с постоянно представителство в единния пазар на ЕС, с приходи над 750 милиона евро да публикуват отчет за размера на корпоративните данъци, които плащат във всяка държава и в юрисдикции, които не оказват съдействие за данъчни цели.

Тези отчети включват и допълнителна информация, като например броя на служителите или оборота по държава.

Комисията изпраща официални уведомителни писма до 17 държави, сред които и България, защото не са съобщили какви мерки са предприели за пълното въвеждане на европейските правила до крайния срок на 22 юни, се отбелязва в съобщението.

Уеб Дизайн и изработка на сайт от BULTAG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Вашето име