Intrigi.bg Актуално Големите кризи на прехода: Приватизация

Големите кризи на прехода: Приватизация

350
0

Завършваме поредицата ни за кризите на прехода с една тема, която до ден днешен е предмет на спорове, обвинения и спекулации.

Разбира се, става дума за приватизацията.

В интерес на историческата истина трябва да кажем, че процесът по раздържавяване започва с Указ 56 от 1989 година. Тогава на българите се дава право да развиват частна инициатива под различни форми, включително да участват в управлението на предприятията, в които работят.

По една или друга причина обаче, фактическата приватизация започва при правителството на Иван Костов през 1997 година.

По дефиниция приватизацията е процес на раздържавяване, който се изразява в разпределяне на имуществото на държавните предприятия в акции и дялове и прехвърляне правото на собственост върху тези акции и дялове на физически и юридически лица с под 50 % държавно или общинско участие.

Има два вида – масова и касова приватизация.

През 1994 г. с бонови книжки, в които имаше 25 000 точки, всеки пълнолетен българин участва в масовата приватизация, като „закупи“ акции в раздържавявани държавни предприятия или в приватизационни фондове по свое решение. Малцина са наясно какво стана с тези акции. Неотдавна Министерството на финансите реши да събуди „спящите“ акции от масовата приватизация, с които притежателите им не се разпореждат. И сега можете да проверите дали не притежавате дялове в някое апетитно дружество чрез система на „Централния депозитар“.

Какво се случи с касовата приватизация?

В Програмата на ОДС, Програмата на правителството „България 2001“ и в „Стратегията за ускоряване на приватизацията“, ускорената приватизация е определена като един от най-важните приоритети за макроикономическата стабилизация.

За целта правителството създава Програма за ускорена приватизация, която съгласува с МВФ и Световната банка. Наети са много външни консултанти, между тях най-известните световни финансови компании.

Приватизацията протича под крайно негативното външно въздействие на военните действия в съседна Югославия и наложеното на страната ембарго.

Освен това страната практически се намира във фалит. Това плюс икономическата катастрофа от 1996 определят България, като високо рискова за инвестиции и ограниченото участие на външни инвеститори в приватизацията. След фалита на 15 банки българската банкова система е силно резервирана за отпускането на кредити за инвестиции в приватизирани производствени активи.

При все това, процесът по раздържавяването се извършва при строг законов регламент и следприватизационен контрол. От една страна това доста усложнява процеса, от друга не дава възможност за спекулации и кражби. Доказателство за това е, че от 160 дела, образувани срещу приватизационни сделки едва седем са били променени или отменени.

Нито една не е развалена или обявена за нищожна, което оправдава тежките законови ограничения.

Заводът в Кремиковци е приватизиран през 1999 година

Какъв е резултатът?

Общият финансов ефект от приватизацията в периода 1997 – 2001 е приватизирани 71,40% от приватизираните активи до 2004 с общ финансов ефект от 10 568.6 млн. лева или 71,79% от този до 2004. Прекият финансов ефект от 5 536.2 млн. лева или 63,43% е по-нисък от дела на приватизираните активи, т.е. повече активи са донесли по-малко ефект. Обяснението е, че са приватизирани над 70 структуроопределящи предприятия във фактическа несъстоятелност.

Най-много сделки са сключени през 1999 г.

Основни купувачи на раздържавените предприятия са български физически или юридически лица – 2 432 с относителен дял 47%, и т.н. работническо-мениджърски дружества (РМД) – 1 436 или 27,8% от общия брой на купувачите.

„Каолин“ АД е продадено през 2000 година на „Алфа финанс“ на Иво Прокопиев

По настоящем държавните предприятия (с повече от 50% участие на държавата) са малко повече от 150. Сред тях са стратегически обекти като летища, железопътен превоз, корабоплаване, както и производството на оръжие и големите обекти в енергетиката.

Уеб Дизайн и изработка на сайт от BULTAG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Вашето име