Intrigi.bg Куриози В България и 10-годишни раждат деца

В България и 10-годишни раждат деца

121
0

„Анализът, който беше направен при разработване на националната програма показа, че проблемът с ранните бракове и раждания е изключително сериозен за страната ни, тъй като са установени случаи на деца, които са родили на 10, 11 и 12 години, като Сливен е един от регионите, в които са идентифицирани най-много. Това заяви главният секретар на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) Камелия Николова по време на събитие в Сливен, което е част от изпълнението на Националната програма „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ (2023 – 2026) и плана за действието ѝ, изготвени под ръководството на Агенцията. Това се посочва в прессъобщение на ДАЗД.

Отчетена е необходимост да бъдат приложени конкретни мерки, информационни кампании, програми за информиране, изграждане на системи и механизми за работа с родителите, с разширените семейства, с гражданското общество за промяна на нагласите и изграждане на модели на поведение, които да не допускат тази форма на насилие над деца, обясни експертът. Предстои изключително много работа, която трябва да бъде системна и целенасочена, каза още Николова. По предложение на ДАЗД в Семейния кодекс отпадна възможността за сключване на брак на непълнолетни лица с разрешение на съда, отбеляза тя. 

В България и 10-годишни раждат деца - България | Vesti.bg

В Програмата и плана за изпълнението ѝ са разписани конкретни стъпки, сред които прилагане на доказали своята ефективност добри практики за работа в общността по превенция на детските и ранни бракове, включително програми и интервенции за овластяване на момичетата и момчетата чрез информация и развитие на житейски умения, подкрепа за продължаване на образованието и осигуряване на възможности за професионална реализация, които да доведат до намаляване на случаите на деца в ранно съжителство, на семейни начала и случаите на малолетни и непълнолетни родители, посочват още от ДАЗД.

По време на срещата представителите на различни институции споделиха опита си в работата по превенция на ранните бракове и раждания. Представена бе дейността на екипите, функциониращи на територията на Област Сливен по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Споделени бяха добри практики като организиране на разнообразни мероприятия, извънкласни форми и дейности за образователна подкрепа и ангажиране свободното време на учениците и др. Срещата беше открита от областния управител на Сливен, инж. Маринчо Христов. Участие в нея взеха ръководители и експерти на няколко институции.

Уеб Дизайн и изработка на сайт от BULTAG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Вашето име