Intrigi.bg Актуално Върховният съд: Спирането на границата за неплатени глоби погазва Конституцията

Върховният съд: Спирането на границата за неплатени глоби погазва Конституцията

215
0

Пленумът на съдиите от Върховния административен съд единодушно прие становище, че текстовете от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), с които се ограничават основни права на гражданите – на свободно придвижване в страната, на напускане на нейните предели и на личен живот, погазва принципът на правовата държава.

Става дума за текстове от закона, въз основа на които при преминаване на граничните пунктове, органите на КАТ спират колите от движение за неплатени такси и отнемат временно свидетелствата за управление. Писменото становище на съда е по искане на Конституционния съд, който на 30 юли 2020 г. се зае да разгледа искането на омбудсмана и ще се произнесе по въпроса дали тексответе от Закона за движението по пътищата противоречат на Конституцията.

Върховните съдии приемат, че с оспорените разпоредби законодателят флагрантно е нарушил принципа на правовата държава, а с това недопустимо и в противоречие с изискванията на правната сигурност, предвидимост и стабилност е ограничил конституционно защитени права на гражданите.

„Липсва правна логика в конструкция, при която неплащане на едно публично задължение да води до отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач и до временно спиране от движение на моторно превозно средство на собственик, при това да се твърди, че преследваната цел е „осигуряване на безопасността на движението по пътищата“, подчертават в становището си съдиите от пленума на ВАС.

„Действително тези принудителни административни мерки са оправдани, но само когато с тях се преследват декларираните в закона цели и когато се прилагат за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по ЗДвП, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, но не и като санкция за неплащане на глоба, изразяваща се във временно отнемане на свидетелство за управление и/или спиране от движение на МПС с цел да бъде принудено лицето да изпълни публичното си задължение“, е становището на върховните съдии.

Спорната практика беше въведена в началото на лятото на 2020 г. Тя предвижда пътниците и водачите на всички моторни превозни средства да бъдат проверявани за невръчени и неплатени глоби. Когато санкцията не е била получена тя се връчва на провинилия се. Когато за шофьор се открие, че не е платил вече връчена глоба, той трябва да се издължи. В противен случай книжката му се отнема, а превозното средство, ако е негова собственост, се спира от движение, докато санкцията бъде платена.

Срещу този подход се обяви омбудсманът Диана Ковачева, която атакува пред Конституционния съд съответните текстове от Закона за движението по пътищата, с които се ограничават основни права на гражданите като свободното придвижване в страната, правото на напускане на нейните предели и правото на личен живот.

Мнението на върховните съдии по жалба на адвокат е, че: „с оглед на трайната съдебна практика на Конституционния съд, на Съда по правата на човека и на Съда на Европейския съюз обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по връчване на електронни фишове и на наказателни постановления, издадени въз основа на Закона за движението по пътищата, както и да събира вземанията си по тях, по никакъв начин не може да бъде основание за възпрепятстване на правото на напускане на страната“.

Върховните съдии са посочили, че в задължения на граничните полицаи е да установят самоличността на пътуващия, да проверят валидността на документа и дали има признаци, че е подправен. Граничният полицай има право да извърши проверка на лицето и в информационната система „Граничен контрол“, но само в рамките на „минималната гранична проверка“.

Пътна полиция има проблем със събираемостта на глобите от години, като опита няколко подхода за справяне със ситуацията.

Последно на 9 септември м.г. правителството реши да приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, който предвиждаше отмяна на актовете и налагане на глоби само с фишове. Малко повече от месец по-късно обаче решението беше отменено „поради необходимост от допълнително съгласуване със заинтересованите страни“.

Уеб Дизайн и изработка на сайт от BULTAG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Вашето име