Intrigi.bg Актуално Все повече от хората над 55 години работят

Все повече от хората над 55 години работят

356
0

Все повече възрастни хора ходят на работа и водят активен живот. Делът на заетите на възраст 55-64 години стабилно расте, като те са активни участници на пазара на труда, а все по-малко от тях са безработни.

Това показват данните от доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.), одобрен от правителството.

Документът представя основните демографски тенденции, предизвикателства и действия от институциите за насърчаване на активния живот на възрастните хора и в отговор на застаряването на населението.

Отчитат резултатите от заложените мерки за осигуряване на възрастните хора на по-добър достъп до пазара на труда, здравни услуги и учене през целия живот, както и за ограничаване на бедността.

През 2017 г. делът на безработните на 55 и повече години е 5.6%, а през 2018 г. се понижава до 4,4%. През 2018 г. заетостта на хората на възраст 55-64 години е 60,7%, което е с 2,5 процентни пункта повече в сравнение с предходната година.

По данни на Агенцията по заетостта през 2018 г. близо 72 000 души над 50 години са постъпили на работа. Броят им е с почти 1200 повече в сравнение с 2017 г.

Работещите пенсионери у нас пък са около 100 000 души и постоянно се увеличават, призна през есента тогавашният социален министър Бисер Петков.

Голяма част от хората у нас реално се пенсионират след 65-годишна възраст, показа анализ на НОИ от края на миналата година.

През периода 2017-2018 г. повече от 34 000 души над 50-годишна възраст са били включени в заетост по програми и насърчителни мерки финансирани от държавния бюджет или оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В Доклада за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики са представени и систематизирани наличните към момента статистически и административни данни, които представляват важна основа за предприемане на действия за адаптиране на секторните политики към процеса на застаряване на населението.

Уеб Дизайн и изработка на сайт от BULTAG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Вашето име